سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنمای سامانه
همکاران محترم لطفا راهنمای استفاده از سامانه های آموزش و یادگیری را مطالعه فرمایید.
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )